اجاره ویلا نوساز کوهپایه ای

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 444 کد ملک

ویلا استخردار نوساز با بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 442 کد ملک

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 439 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 750,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 438 کد ملک

اجاره روزانه ویلا لب ساحل

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 437 کد ملک

استخر روباز لب ساحل رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 1 اتاق
 • 436 کد ملک

ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 435 کد ملک

ویلابا استخر بیلیارد لب ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 434 کد ملک

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 433 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 432 کد ملک

اجاره ویلابا استخروفوتبال دستی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 431 کد ملک

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 430 کد ملک

ویلا با میز بیلیارد و ایرهاکی

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 425 کد ملک

اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 424 کد ملک

ویلاساحلی ویژه نوروز 97رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 423 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 422 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 421 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 420 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 419 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 418 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 417 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 410 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 409 کد ملک

اجاره استخرسونا جکوزی بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 2
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 401 کد ملک

اجاره ویلاجنگلی لوکس رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 2
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 390 کد ملک

استخر جکوزی بیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 2,300,000 تومان 4
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 389 کد ملک

اجاره ویلاجنگلی در2هزار تنکابن

رامسر 900,000 تومان 3
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 379 کد ملک

ویلااستخردار دربست شمال

رامسر 1,800,000 تومان 3
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 372 کد ملک

ویلااستخرجکوزی فوق لوکس

رامسر 3,200,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 370 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 3
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 368 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در شمال

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 367 کد ملک

اجاره ویلا دربستی فوق لوکس

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 364 کد ملک

اجاره ویلا کلبه چوبی ساحلی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 363 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 361 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در منطقه یک

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 359 کد ملک

ویلا با استخرو سونا خشک رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 2
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 358 کد ملک

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 337 کد ملک

ویلابااستخربیلیاردفوتبال دستی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 155m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 336 کد ملک

ویلاجنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 314 کد ملک

اجاره ویلاباغی لب ساحل رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 165m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 311 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 308 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 1,900,000 تومان 0
 • 290m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 305 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 4
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 304 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 303 کد ملک

ویلا سه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 297 کد ملک

اجاره ویلادربستی نزدیک ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 296 کد ملک

ویلا با استخر نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 295 کد ملک

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 1,300,000 تومان 1
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 294 کد ملک

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 2,600,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 293 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 292 کد ملک

ویلااستخردار نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 291 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 290 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 289 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 287 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 285 کد ملک

اجاره مجتمع جنگلی با چشم انداز

رامسر 800,000 تومان 0
 • 75m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 2 اتاق
 • 283 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده سونا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 282 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده لوکس

رامسر 1,600,000 تومان 3
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 279 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 278 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 277 کد ملک

ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 276 کد ملک

اجاره ویلا با استخر و ایرهاکی

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 275 کد ملک

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 273 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 272 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 2,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 271 کد ملک

ویلابااستخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 270 کد ملک

یکم تاچهارم خالیه-ویلاساحلیvip

رامسر 2,500,000 تومان 2
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 269 کد ملک

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 268 کد ملک

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 267 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 266 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 265 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 264 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 263 کد ملک

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 3,000,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 262 کد ملک

ویلا باغی لب ساحل با بیلیارد

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 260 کد ملک

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 259 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 258 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 4,000,000 تومان 6
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 257 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 2,700,000 تومان 4
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 256 کد ملک

اجاره کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 950,000 تومان 2
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 255 کد ملک

تخفیف ویژه ویلا استخردار رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 2
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 254 کد ملک

اجاره ویلا ویژه نوروز 97رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 2
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 253 کد ملک

ویلا با استخر سونا خشک نوساز

رامسر 1,800,000 تومان 5
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 252 کد ملک

اجاره ویلا ویژه نوروز 97 رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 2
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 251 کد ملک

ویلاساحلی vip در رامسر

رامسر 600,000 تومان 4
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 250 کد ملک

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

رامسر 1,900,000 تومان 3
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 249 کد ملک

اجاره ویلا نوساز کوهپایه ای

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 444 کد ملک

ویلا استخردار نوساز با بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 442 کد ملک

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 439 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 750,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 438 کد ملک

اجاره روزانه ویلا لب ساحل

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 437 کد ملک

استخر روباز لب ساحل رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 1 اتاق
 • 436 کد ملک

ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 435 کد ملک

ویلابا استخر بیلیارد لب ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 434 کد ملک

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 433 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 432 کد ملک

اجاره ویلابا استخروفوتبال دستی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 431 کد ملک

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 430 کد ملک

ویلا با میز بیلیارد و ایرهاکی

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 425 کد ملک

اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 424 کد ملک

ویلاساحلی ویژه نوروز 97رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 423 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 422 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 421 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 420 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 419 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 418 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 417 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 410 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 409 کد ملک

اجاره استخرسونا جکوزی بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 2
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 401 کد ملک

اجاره ویلاجنگلی لوکس رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 2
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 390 کد ملک

استخر جکوزی بیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 2,300,000 تومان 4
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 389 کد ملک

اجاره ویلاجنگلی در2هزار تنکابن

رامسر 900,000 تومان 3
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 379 کد ملک

ویلااستخردار دربست شمال

رامسر 1,800,000 تومان 3
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 372 کد ملک

ویلااستخرجکوزی فوق لوکس

رامسر 3,200,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 370 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 3
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 368 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در شمال

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 367 کد ملک

اجاره ویلا دربستی فوق لوکس

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 364 کد ملک

اجاره ویلا کلبه چوبی ساحلی

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 363 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 361 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در منطقه یک

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 359 کد ملک

ویلا با استخرو سونا خشک رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 2
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 358 کد ملک

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 337 کد ملک

ویلابااستخربیلیاردفوتبال دستی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 155m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 336 کد ملک

ویلاجنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 140m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 314 کد ملک

اجاره ویلاباغی لب ساحل رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 165m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 311 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 308 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در 400دستگاه

رامسر 1,900,000 تومان 0
 • 290m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 305 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 4
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 304 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 303 کد ملک

ویلا سه خوابه با استخرسرپوشیده

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 297 کد ملک

اجاره ویلادربستی نزدیک ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 296 کد ملک

ویلا با استخر نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 295 کد ملک

اجاره ویلابا استخر فوتبال دستی

رامسر 1,300,000 تومان 1
 • 130m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 294 کد ملک

استخر روباز آب گرم سونا جکوزی

رامسر 2,600,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 293 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز لوکس

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 292 کد ملک

ویلااستخردار نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 291 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 290 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 289 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 287 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 185m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 285 کد ملک

اجاره مجتمع جنگلی با چشم انداز

رامسر 800,000 تومان 0
 • 75m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 2 اتاق
 • 283 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده سونا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 175m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 282 کد ملک

اجاره ویلابااستخرسرپوشیده لوکس

رامسر 1,600,000 تومان 3
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 279 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 278 کد ملک

اجاره ویلا با استخر روباز شمال

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 277 کد ملک

ویلاساحلی با استخرسرپوشیده

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 276 کد ملک

اجاره ویلا با استخر و ایرهاکی

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 275 کد ملک

اجاره ویلابااستخرروباز ایرهاکی

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 273 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده بیلیارد

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 272 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسوناجکوزی

رامسر 2,600,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 271 کد ملک

ویلابااستخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 270 کد ملک

یکم تاچهارم خالیه-ویلاساحلیvip

رامسر 2,500,000 تومان 2
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 269 کد ملک

اجاره ویلا نزدیک ساحل در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 268 کد ملک

ویلا با میزبیلیاردفوتبال دستی

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 267 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 266 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سونابیلیارد

رامسر 2,700,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 265 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 264 کد ملک

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 263 کد ملک

ویلاباغی با استخر آب گرم ساحلی

رامسر 3,000,000 تومان 3
 • 300m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 262 کد ملک

ویلا باغی لب ساحل با بیلیارد

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 260 کد ملک

ویلا با استخرجکوزی فوتبال دستی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 259 کد ملک

ویلاجنگلی با استخرسرپوشیده

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 258 کد ملک

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 4,000,000 تومان 6
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 257 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی با استخررامسر

رامسر 2,700,000 تومان 4
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 256 کد ملک

اجاره کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 950,000 تومان 2
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 255 کد ملک

تخفیف ویژه ویلا استخردار رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 2
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 254 کد ملک

اجاره ویلا ویژه نوروز 97رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 2
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 253 کد ملک

ویلا با استخر سونا خشک نوساز

رامسر 1,800,000 تومان 5
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 252 کد ملک

اجاره ویلا ویژه نوروز 97 رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 2
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 251 کد ملک

ویلاساحلی vip در رامسر

رامسر 600,000 تومان 4
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 250 کد ملک

استخر سونا جکوزی میز بیلیارد

رامسر 1,900,000 تومان 3
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 249 کد ملک