اجاره ویلا نوساز کوهپایه ای

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 444 کد ملک

ویلا استخردار نوساز با بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 442 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 440 کد ملک

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 439 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 750,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 438 کد ملک

اجاره روزانه ویلا لب ساحل

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 437 کد ملک

استخر روباز لب ساحل رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 1 اتاق
 • 436 کد ملک

ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 435 کد ملک

ویلابا استخر بیلیارد لب ساحل

رامسر 450,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 434 کد ملک

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 433 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 432 کد ملک

اجاره ویلابا استخروفوتبال دستی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 431 کد ملک

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 430 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 428 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 427 کد ملک

ویلادربستی با فوتبال دستی

رامسر 850,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 426 کد ملک

ویلا با میز بیلیارد و ایرهاکی

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 425 کد ملک

اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 424 کد ملک

ویلاساحلی ویژه نوروز 97رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 423 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 422 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 421 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 420 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 419 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 418 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 417 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 650,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 415 کد ملک

ویلا سه خواب دوبلکس رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 414 کد ملک

اجاره ویلا 2خواب جنگلی رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 413 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 410 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 409 کد ملک

اجاره ویلا نوساز کوهپایه ای

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 444 کد ملک

ویلا استخردار نوساز با بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 442 کد ملک

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 440 کد ملک

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 439 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 750,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 438 کد ملک

اجاره روزانه ویلا لب ساحل

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 437 کد ملک

استخر روباز لب ساحل رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 1 اتاق
 • 436 کد ملک

ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 435 کد ملک

ویلابا استخر بیلیارد لب ساحل

رامسر 450,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 434 کد ملک

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 433 کد ملک

ویلا با استخر روباز لب ساحل

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 432 کد ملک

اجاره ویلابا استخروفوتبال دستی

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 431 کد ملک

اجاره ویلا با استخر سرپوشیده

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 430 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 428 کد ملک

اجاره ویلا سه خواب دربستی

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 427 کد ملک

ویلادربستی با فوتبال دستی

رامسر 850,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 426 کد ملک

ویلا با میز بیلیارد و ایرهاکی

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 425 کد ملک

اجاره ویلا واحدی کوهپایه ای

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 424 کد ملک

ویلاساحلی ویژه نوروز 97رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 423 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 422 کد ملک

ویلا با استخرسرپوشیده رامسر

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 421 کد ملک

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 420 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای لوکس

رامسر 800,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 419 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 900,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 418 کد ملک

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 450,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 417 کد ملک

اجاره ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 650,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 415 کد ملک

ویلا سه خواب دوبلکس رامسر

رامسر 850,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 414 کد ملک

اجاره ویلا 2خواب جنگلی رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 413 کد ملک

اجاره ویلا ساحلی در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 410 کد ملک

اجاره ویلا کوهپایه ای رامسر

رامسر 250,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 409 کد ملک